Alapítvány

2020-02-07

Tisztelt Szülő, Kedves Támogató!

A Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
"Trefort Ágoston Alapítványa"
1995. óta működik és 1998. január 01-én Közhasznú Szervezetté alakult.


Az alapítvány jelentős közhasznú tevékenységet folytat a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (IDB), a hátrányos helyzetű diákok társadalmi és esélykülönbségének elősegítésére, valamint az iskola kulturális és sport tevékenységének területén.

A célok megvalósításának érdekében:

 • az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása
 • működő diákönkormányzat munkájának segítése
 • szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása (pl.: kirándulások , közösséget formáló összejövetelek )
 • az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése
 • kulturális és kiegészítő oktatási programok,rendezvények - iskolanap, szalagavató - támogatása
 • iskolai sport támogatása (sporteszközök beszerzése, sífelszerelések bővítése, új szabadidős foglalkozások kialakítása, stb.)
 • az iskolai Fiú Kórus működési feltételeinek biztosítása
 • nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és menekült hátrányos helyzetű diákok segítése
 • a szakképzés tárgyi feltételeinek javítását eszközök vásárlását támogatja
 • a nyelvoktatás feltételrendszerét eszközök, tankönyvek vásárlásával javítja
 • a tantestület tagjainak továbbképzését támogatja
 • az alapítvány céljainak megvalósításáért kiírt pályázatokat díjazza

 

Tisztelt Hölgyem, Uram!

A személyi jövedelemadója 1 %-át az SZJA-ról szóló 1995. évi CXVII. törvény 45. paragrafusa szerint az APEH az Ön nyilatkozatában megjelölt kedvezményezett javára utalja át.
Miért ne fordítaná ezt az összeget gyermeke oktatásának fejlesztésére? Kérjük, hogy az adóhatósághoz - az adóbevallás időszakában - benyújtott nyilatkozatán kedvezményezettként a Trefort Ágoston Alapítványt szíveskedjen megjelölni.


„Trefort Ágoston Alapítvány"

5600 Békéscsaba, Puskin tér 1
TEL.: 66/444-511
Email: trefort@bszc.hu
Bankszámlaszám: 11733003-20102197
Adószám: 18375750-1-04

 

Tóth Beáta kuratóriumi tag
Szalai Róbert kuratóriumi tag
Kovács Lászlóné gazdasági vezető
Bagi Árpád elnök: arpad.bagi@bszc.hu

Tisztelettel:
Bagi Árpád
az alapítvány kuratóriumának elnöke