Motivációs Levél

2020-01-31

Erasmus+ Program
Mobilitási projektek (KA1)

Motivációs levél minta

A motivációs levél tartalma


I.
- Személyes adatok (név, születési idő, születési hely, lakcím, elérhetőség: telefonszám, e-mail cím)

- Leírás a családról, lakóhelyről

- Leírás a hobbiról, szabadidős tevékenységekről

II.
- Szakmai önéletrajz (melyik osztályba jár jelenleg, milyen szakmát tanul, mennyi ideje, milyen eredménnyel, hol tölti a gyakorlatát)

- Tanult idegen nyelv (milyen idegen nyelv(ek)et tanult eddig, milyen eredménnyel)

- Milyen szakmai tervei vannak a jövőben?

III.
- Volt-e már külföldön, s ha igen, hol, kivel, mennyi időre?

- Miért utazna ki külföldi gyakorlatra, milyen elvárásai vannak a külföldi gyakorlattal kapcsolatban? 

IV.
- Kötelező melléklet a 2. oldalon található táblázat kitöltése.A motivációs levél formai követelményei: 
1-1,5 A4-es oldal, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret.

Benyújtási cím: ildiko.hegyesi@bszc.hu Kötelező melléklet

Aláírásommal igazolom, hogy az X-szel jelölt kritériumnak felelek meg:

Hátrányos helyzetűnek tekintendő az
a szakmai alapképzésben részt vevő fiatal:
 
aki az 1997. évi XXXI. törvény 19.§,és 20.§ szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, gyámhatósági védelembe vett;   
aki a 2013. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2)
bekezdése szerint ingyenes tankönyvre jogosult;    
 
akit egyedülálló szülő nevel;      
aki árvaellátásban részesül;  
aki az 1998. évi XXVI. Tv. 4. § a. pontja szerint fogyatékos személy;      
családba fogadott;      
átmeneti nevelésbe vett;      
ideiglenes hatállyal elhelyezett;      
utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül;      
aki speciális étkezési igényű;      
aki hátrányos helyzetű településen él;1  
A fentiek közül egyik sem.       

  


Dátum: ……………………………………………..……………………………………………..
Név, aláírás

 

-------------------------------------------------------------
1   A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, ill. jelentős munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló Korm. Rendeletben, valamint a kedvezményezett járások besorolásáról szóló Korm. rendeletben meghatározott település, kistérség:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500105.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400290.KOR